خدمات آموزشی پیشگامان پارسه ویژه آزمون دستیاری و پیش کارورزی پزشکی

nature_people

دموی تدریس

نمونه فایل تدریس

import_contacts

کتاب های تمام رنگی

ویژه آمادگی آزمون دستیاری و پیش کارورزی پزشکی

phonelink

اپلیکیشن پزشکی

دسترسی به فایل های مشاوره و برنامه ریزی و سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی

av_timer

آزمون های جامع

آزمون های جامع با بالاترین جامعه آماری (حضوری و آنلاین)/همراه با مشاهده و آنالیز کارنامه

دسترسی آسان تر با اپلیکیشن موبایل پارسه

اپلیکیشن مخصوص سیستم عامل اندروید می باشد

مشاوره آموزشی

در اپلیکیشن پزشکی پارسه می توانید از مشاوره های آموزشی استفاده کنید.

سوالات آزمون های پیش کارورزی

در اپلیکیشن پزشکی پارسه به سوالات آزمون های پیش کارورزی دسترسی خواهید داشت.

سوالات آزمون های دستیاری

در اپلیکیشن پزشکی پارسه به سوالات آزمون های دستیاری دسترسی خواهید داشت.

فهرست