پاسخ تشریحی به سوالات آزمون های دستیاری و پیش کارورزی

در کتب پیشگامان پارسه

سوالات دستیاری ۹۷ اطفال

دمو سوال دستیاری۹۶(نورولوژی)-دکتر مازیار امامی خواه

سوالات کتاب اصول جراحی عمومی (لارنس ۲۰۱۹)-دکتر سامان شیخی

سوال دستیاری نورولوژی ۹۷- دکتر فهیمه محقق

سوالات کتاب جراحی عمومی لارنس ۲۰۱۹- دکتر سامان شیخی

سوالات آزمون دستیاری ۹۳ (کودکان)-دکتر بهزاد جدیری

پاسخ سوال کودکان (پیش کارورزی ۹۳)- دکتر بهزاد جدیری

سوالات کتاب جراحی عمومی لارنس ۲۰۱۹- دکتر سامان شیخی

سوال نورولوژی آزمون دستیاری-دکتر مازیار امامی خواه

سوال پیش کارورزی چشم پزشکی- دکتر میرعطاله صلابتی

سوال اورولوژی دستیاری ۹۴- دکتر آرش کریمی بابا احمدی

پاسخ سوال اورولوژی دستیاری ۹۶-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

آزمون دستیاری دندانپزشکی۹۲ (بیماریهای کودکان)- دکتر بهزاد جدیری

سوالات کتاب اصول جراحی عمومی (لارنس ۲۰۱۹) – دکترحامد واثقی

نمونه تدریس کتاب جامع اورولوژی پارسه-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

سوال دستیاری اورولوژی-دکتر آرش کریمی بابا احمدی

پاسخ به سوالات دستیاری در کتاب چشم پزشکی – دکتر میرعطااله صلابتی

فهرست
Instagram