تخفیف ویژه

انکولوژی و هماتولوژی (هاریسون ۲۰۱۸ و سیسیل ۲۰۱۶)

295,000 تومان 236,000 تومان

* 20 درصد تخفیف ویژه به مدت محدود*

ویژه آمادگی آزمون دستیاری و پیش کارورزی

یک جلد کتاب رنگی (144 صفحه)

به انضمام سوالات دستیاری و پیش کارورزی سال های اخیر

به‌همراه فایل صوتی و تصویری تدریس

مدرس: دکتر سکینه ابراهیمی

فهرست
Instagram