تخفیف ویژه

بیماری های غدد، درون ریز و متابولیسم (هاریسون ۲۰۱۸ و سیسیل ۲۰۱۶)

295,000 تومان 236,000 تومان

* 20 درصد تخفیف ویژه به مدت محدود*

ویژه آمادگی آزمون دستیاری و پیش کارورزی

یک جلد کتاب رنگی (196 صفحه)

به انضمام سوالات دستیاری و پیش کارورزی سال های اخیر

به‌همراه فایل صوتی و تصویری تدریس 

مدرس: دکتر اعظم عرفانی فر (فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي)

دکتر پوپک اسدی (فوق تخصص غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران

فهرست
Instagram