🔴تمدید مهلت تکمیل مدارک ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی👇🏼👇🏼👇🏼

🔴تمدید مهلت تکمیل مدارک ثبت نام چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی👇🏼👇🏼👇🏼 http://dastyar2.sanjeshp.ir/47/ پارسه همراه شما تا موفقیت…🌸 parsehp@
بیش تر بخوانید

🔴 پکیج آمادگی آزمون رزیدنتی و پیش کارورزی پزشکی پیشگامان پارسه

🔴 پکیج آمادگی آزمون رزیدنتی و پیش کارورزی پزشکی پیشگامان پارسه 📚کتاب های تمام رنگی طبق آخرین رفرنس آزمون (به انضمام سوالات دستیاری و پیش کارورزی در انتهای هر فصل)…
بیش تر بخوانید
فهرست